Werkgroepen houden dorp in prettige greep

2 apr, 2016

De voorbereiding voor het 700 jarig bestaan van Lippenhuizen begint inmiddels de contouren te krijgen van een brede kunst- en cultuurmanifestatie en houdt nu al het hele dorp door alle op stapel staande activiteiten in een prettige greep. De derde bouwvergadering van het bloemencorso is achter de rug, de repetities voor het theater zijn in volle gang, aan het boek wordt druk geschreven, de meeste contracten voor het straatfestival zijn ondertekend en reünisten worden via allerlei media opgewekt om zich te melden. Ook een cultuurhistorische route en beeldende kunst worden prominent onderdeel van dit jubileumproject. Kortom: Lippenhuizen 700 bereidt zich voor op 16 t/m 18 september 2016.
Bloemencorso
Na de positieve reacties bij de eerste bijeenkomst in december over het organiseren van een bloemencorso tijdens Lippenhuizen 700 is het enthousiasme alleen maar toegenomen. Prachtig is bijvoorbeeld dat naast buurten ook de Vrouwen van Nu Lippenhuizen en een groep âld-Liphústers een wagen gaan bouwen. Inmiddels zijn er dertien groepen bezig met het ontwerpen van een corsowagen; sommige zijn al als maquette te bewonderen. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de groepen door de professionele wagenbouwers van het bloemencorso Vollenhove van vele adviezen voor zien. De bouwgroepen komen maandelijks bijeen om de voortgang te bespreken en elkaar te stimuleren.
Reünie
De werkgroep heeft op zich genomen om een (blijvende) cultuurhistorische route in Lippenhuizen uit te zetten: belangrijke cultuurhistorische elementen in het dorp worden gemarkeerd en uitgelicht met informatie. Niet uitsluitend bedoeld voor het eigen dorp, maar ook voor belangstellenden, passanten en toeristen. Daarnaast is de werkgroep volop bezig om de reünie zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen via allerlei media. De eerste aanmeldingen zijn binnen en sinds kort is de betaling via de website ook opengesteld.
Boek
Fokko Bosker is al een flink eind op weg om de door Wytse v.d. Sluis aangeleverde stukken en de door hem zelf verzamelde informatie om te zetten in een boek over de geschiedenis van Lippenhuizen. Daarnaast wil het boek de lezer ook nog een doorkijkje bieden naar de toekomst, waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden van  interviews met prominente (“âld”-) Liphústers.
Theater
Het werven van spelers om mee te doen aan de theatervoorstelling tijdens Lippenhuizen 700 is voorspoedig verlopen. Er hebben zich voldoende mensen gemeld om het gevarieerde programma met lichte en geëngageerde liedjes, dans, muziek en satire op het podium te brengen. De repetities zijn inmiddels in volle gang.
Stratenfestival
In de straten rondom de kerk verschijnen, naast kleurrijk straattheater, op zondag na het bloemencorso op vijf pod
ia “singer-songwriters”, die hun liedjes ten gehore zullen brengen. De werkgroep heeft met de meeste optredende artiesten de contracten al getekend. Binnenkort zullen de eerste namen op de website www.Lippenhuizen700.nl
worden gepubliceerd. Mogelijk dat er nog een een speciaal kinderpodium komt.
Liphústerfeest
De (extra) grote feesttent wordt van vrijdagmiddag tot zaterdagmorgen in de vroege uurtjes gebruikt om bloemen te prikken. De tent moet onderdak bieden aan alle praalwagens; het bloemenprikken wordt een echte sociale activiteit, ondersteund door prettige “prikmuziek”. Het kinderfeest op vrijdagmiddag zal ook in het teken staan van het jubileum Lippenhuizen 700 jaar.
Op zaterdagmorgen moet de tent beschikbaar zijn voor de ontvangst van de reünisten; op het ene podium is zaterdagavond eerst de theatervoorstelling, op het andere podium begint vanaf 22.00 uur de feestband “Dirty Daddies”.
Uiteraard verschijnt er evenals voorgaande jaren een programmaboekje met een overzicht van de hele “driedaagse”.
Voetbal
In samenwerking met Thor vindt op vrijdag 20 mei een voetbalwedstrijd plaats tussen Thor en oud- Heerenveen; meerdere oud selectiespelers van Heerenveen hebben toegezegd hieraan mee te willen werken. Er is er een verloting, er is muziek en na afloop kan genoten worden van een hapje en een drankje. Het overblijvende geld is voor de organisatie van Lippenhuizen 700.
Kunst
Nieuw is de werkgroep Kunst: Wilke de Jager, Piet Deunhouwer, Els Andrews en Paul van Stralen hebben toegezegd te willen overleggen over hoe het onderwerp Kunst tijdens Lippenhuizen 700 een rol kan spelen. De werkgroep komt binnenkort met plannen en voorstellen op welke wijze beeldende kunst een passende plek kan krijgen in het jubileumproject Lippenhuizen 700.

Uit deze beschrijving is op te maken dat er op dit moment al heel veel dorpsgenoten druk zijn met de voorbereiding van Lippenhuizen 700. Dat is op zich al een compliment waard, want allemaal zijn ze bezig om het feest tot een succes te maken. En in de aanloop naar september zullen dat er alleen maar meer worden!

Bloemencorso

Reünie

Sponsor webiste

Logo Snoadweb