Druk bezochte informatie-avond mooie opmaat voor viering Lippenhuizen 700

23 dec, 2015

De Master Bosga zaal in Hûs de Mande zat woensdagavond 9 december afgeladen vol. De nieuwsgierigheid naar het feestprogramma, maar waarschijnlijk vooral het verhaal van de corsowagenbouwers uit Vollenhove had veel mensen naar het dorpshuis gelokt.

In zijn openingswoord vertelde Henk de Glee, voorzitter van de bestuurscommissie Lippenhuizen 700, kort iets over de stand van zaken betreffende het jubileum en stelde de overige leden van de bestuurscommissie voor aan de aanwezigen(t.w. Hinke Heida, Janny Kleinhuis, Gerrit Prikken, Jan Weurding, Marten Zwart en Roel Zwerver). Daarna was het woord aan Hinke Heida om in globale lijnen iets te vertellen over het programma van vrijdag 16 september t/m zondag 18 september (inmiddels staat dit te lezen op de website www.lippenhuizen700.nl).

 

Jan Blaauw gaf vervolgens een inkijkje in de plannen van de reüniecommissie: De reünisten worden ontvangen in de feesttent en na de koffie en de kennismaking kan er gekozen worden uit een gevarieerd programma in het dorp (bezoek aan de fototentoonstelling in het dorpshuis, een bezoek aan de kerk, een wandeling door het dorp langs historisch markante punten, een bezoek aan de watertoren of een bezoek aan de bouwplaats voor het MFA bij de sportvelden). Aukje Broers tilde een tipje van de sluier op over het uit te voeren theaterprogramma: Een “spektakelstuk” met een mix van toneel, zang, dans en cabaret. Liefhebbers worden elders in deze Harker opgeroepen om zich aan te melden om mee te doen.

Wytse v.d. Sluis gaf aan dat het boek over 700 jaar Lippenhuizen veel vertelt over de historie van het dorp. Geprobeerd wordt om het boek voor een zo groot mogelijk publiek aantrekkelijk te maken. Eggie Hulshoff gaf uitleg over de de rol van de feestcommissie van het Liphústerfeest bij de jubileumviering; vooral faciliterend (feestterrein met twee feesttenten), maar ook organiserend (kinderprogramma, muziek op vrijdagavond, feestband op zaterdagavond, vissen en matiné op zondagmorgen). Tot slot maakte Adri de Boer iedereen enthousiast voor het straatfestival “Tusken de skodoarren” op zondagmiddag na het bloemencorso: Op mogelijk vijf podia wordt ruimte gemaakt voor bekende en soms minder bekende “singer-songwriters” (ook een aantal duo’s) om hun liedjes ten gehore te brengen. Mogelijk is er ook lokaal zang- of acteertalent te bewonderen.

Na de pauze met koffie en gebak kreeg Arnout Batterink namens de werkgroep Bloemencorso het woord. Hij memoreerde kort hoe de herintroductie van het bloemencorso was gegaan; de draagvlakpeiling in het dorp was dermate positief, dat een besluit over een optocht met corsowagens bij de jubileumviering niet moeilijk was. Tot nu toe doen er 8 buurten definitief mee, maar de werkgroep houdt rekening met een aanmelding van 10 tot 12 wagens. Vanaf januari wil de werkgroep maandelijks een overleg plannen met de coördinatoren van de corsowagens.

 

 Hierna was het woord aan de corsobouwers uit Vollenhove: Aan de hand van hun draaiboek met een planning per maand deed Karsten Straatman uit de doeken wat er zoal moet gaan gebeuren. In de Powerpoint sheets was het bouwproces van de corsowagen van ontwerpfase tot aan de realisatie te volgen. Aan de foto’s was te zien dat we hier met zeer professionele wagenbouwers hadden te maken. Na de presentatie werden er vier groepen gemaakt om het bloemenprikken te demonstreren en zelf te ervaren. De bloemencommissie van Vollenhove (Ruben Straatman, Peter Lassche en Allard Paters) begeleidde deze workshop. De potentiële wagenbouwers uit Lippenhuizen konden op deze manier al hun vragen aan de ervaren wagenbouwers voorleggen. Overigens heeft Vollenhove (en ook Frederiksoord) toegezegd de werkgroep en de wagenbouwers te willen adviseren en zo nodig te ondersteunen.

Arnout bedankte de gasten uit Vollenhove met het bekende Liphúster drankje.

Het was het einde van een geslaagde en inspirerende avond!

 

Bestuurscommissie Lippenhuizen 700.

Bloemencorso

Reünie

Sponsor webiste

Logo Snoadweb