Organisatie

In Plaatselijk Belang (PB) is vorig jaar het idee ontstaan om het 700-jarig bestaan van het dorp in 2016 op grootse wijze te vieren: een feest door en voor (âld)Liphústers.

Vanuit Plaatselijk Belang (www.lippenhuizeneen.nl) is om deze festiviteiten op te zetten en financieel en organisatorisch te begeleiden een Bestuurscommissie Lippenhuizen 700 samengesteld, die wordt ondersteund door werkgroepen die de verschillende onderdelen van het feest gaan uitvoeren. In 2016 wordt het programma van het Liphústerfeest onderdeel van de jubileumactiviteiten; dit jaar niet in juni, maar in september.

De Bestuurscommissie Lippenhuizen 700 zet de grote lijnen uit: ze inventariseert, initieert, coördineert en draagt als opdrachtnemer en met mandaat van Plaatselijk Belang de eindverantwoordelijkheid van de hele organisatie.

De Bestuurscommissie Lippenhuizen 700 is als volgt samengesteld:

Henk De Glee, voorzitter

Janny Kleinhuis, secretaris

Marten Zwart, penningmeester

Jan Weurding, sponsoring en fondsenwerving

Roel Zwerver, PR en vicevoorzitter

Hinke Heida, lid (namens PB) en/of Gerrit Prikken, lid (namens PB)

Voor juridische ondersteuning kan een beroep worden gedaan op Annie van der Werf.

De ondersteunende werkgroepen, waarvan de contactpersonen (coördinatoren) regelmatig overleggen met en advies uitbrengen aan de Bestuurscommissie, zijn de volgende:

Bloemencorso contactpersoon Arnout Batterink
Theater (revue, toneel) contactpersoon Aukje Broers
Boek over Lippenhuizen contactpersoon Fokko Bosker
Reünie âld Liphústers contactpersoon Jan Blaauw
Straattheater contactpersoon Adri de Boer
Liphústerfeest contactpersoon Eggie Hulshof

Over de plannen van de verschillende werkgroepen wordt iedereen op gezette tijden geïnformeerd: via de traditionele media (kranten, radio,tv), maar ook via internet (www.lippenhuizen700.nl) en Facebook.

De Bestuurscommissie heeft de plannen van de werkgroepen gebundeld in een projectplan; dit plan wordt gebruikt om bij verschillende instanties subsidie aan te vragen en sponsoren te werven.
Op 26 november 2015 hebben Bestuurscommissie en werkgroepen besloten om alle geplande activiteiten in het definitieve programma op te nemen, hetgeen ook betekent dat er voldoende financiële dekking is voor de begroting.

Op 9 december is het programma gepresenteerd aan het hele dorp, waaronder vele wagenbouwers voor het bloemencorso, en aan de pers. Diezelfde avond instrueerde de werkgroep Bloemencorso de bouwers alvast door een workshop “bloemen prikken” aan te bieden. Uiteraard zijn suggesties of aanbevelingen voor zowel de Bestuurscommissie als de werkgroepen altijd welkom!

Correspondentieadres:

Lippenhuzen Wettertoer (lippenhuizen700@gmail.com)

Bloemencorso

Reünie

Sponsor webiste

Logo Snoadweb