Tentoonstelling Van oude ijstijd tot nieuwe ijstijd – een geschiedenis van Lippenhuizen.

De tentoonstelling bestond uit drie onderdelen:

1) Een verhaal in foto’s, teksten en voorwerpen; dat begint in de oude ijstijd(en), toen hier de eerste mensen rondliepen, en dat eindigt bij ‘de nieuwe ijstijd’ (De Jong’s ijs, ooit klein begonnen in Lippenhuizen en nu in heel Nederland en zelfs ver daarbuiten wordt verkocht). Plus een keur aan onderwerpen die zich tussen die twee “ijstijden” in Lippenhuizen hebben afgespeeld.

2) Een foto-expositie met dorpsgezichten van Lippenhuizen oud én nieuw.

3) Een diashow over het boerenleven in Lippenhuizen, met als titel: “Hoe de boeren bijna uit Lippenhuizen verdwenen”. Ooit woonden en werkten er ruim 100 boeren in Lippenhuizen, nu minder dan 15. Met foto’s van oude en inmiddels verdwenen boerde-rijen, de ontwikkelingen in het boerenbedrijf en de huidige stand van zaken.

De geschiedenis van Lippenhuizen is niet spectaculair geweest, gelukkig maar, er hebben zich hier geen rampen voltrokken en er zijn ook geen oorlogen uitgevochten. De historie van Lippenhuizen vertoont op hoofdlijnen dan ook veel overeenkomsten met andere dorpen in Opsterland. Waar ook veen werd afgegraven en eveneens de beroemde stoomram reed.

Toch is de geschiedenis van Lippenhuizen bijzonder en speciaal en dat komt door de mensen die er in de loop van de eeuwen hebben gewoond en Lippenhuizen hebben gemaakt tot het dorp dat het nu is. Een paar opmerkelijke zaken uit de geschiedenis: De Buorsterwyk was tot 1950 een vaart, die aansloot op de Opsterlandse Compagnons vaart.

Het dorp kende ooit ruim 100 boerenbedrijven, 7 bakkers, 3 kerken, 2 ijsbanen, een eigen rechtbank en zelfs korte tijd een eigen burgemeester. Lippenhuizen was heel lang groter en belangrijker dan bijvoorbeeld Gorredijk. Bij nadere beschouwing blijkt Lippenhuizen dan ook wel degelijk een eigen boeiende geschiedenis te hebben.

In deze Tentoonstelling kon maar een deel van deze geschiedenis worden behandeld. Daarom willen de samenstellers van de Tentoonstelling graag het boek van Fokko Bosker en Wytse van der Sluis over de geschiedenis van Lippenhuizen aanbevelen. Dit boek is speciaal geschreven ter gelegenheid van Lippenhuizen 700 jaar.

Bezoekers van de  Historische Tentoonstelling maakten opmerkingen als “wat leuk om te weten dat het zo gegaan is in Lippenhuizen, dat wist ik nog niet” en “O, zat dat zo” en “Dat heb ik nog mee gemaakt”, maar was vooral ook aanleiding voor levendige discussies tussen bezoekers onderling; bijvoorbeeld over waar een huis of een boerderij nu precies had gestaan en wat daar mee was gebeurd. En natuurlijk was de tentoonstelling en de diashow aanleiding voor veel verhalen van oudere inwoners over vroeger en ‘oud’ Lippenhuizen.

Kortom, foto’s werden bekeken, teksten werden intensief gelezen, voorwerpen werden bekeken en van commentaar voorzien en men ging met elkaar in gesprek over de geschiedenis van Lippenhuizen. Met een kleine 500 bezoekers was de Tentoonstelling zeker een succes te noemen.

De vijf leden van de werkgroep Tentoonstelling.

Bloemencorso

Reünie

Sponsor webiste

Logo Snoadweb