Concrete plannen          januari 2016

De tijd van het verkennen en het onderzoek naar de mogelijkheden van een bloemencorso liggen inmiddels achter ons. Nu zijn we in de fase beland van de concrete plannen.

Op 13 januari 2016 hebben we onze eerste bouwvergadering gehad met de buurten/groepen die zich hebben aangemeld. Zoals het er nu uit gaat zien, gaan er maar liefst 12 corsowagens rijden. Het thema is vrij en dat heeft de creativiteit bevorderd. Er zijn al verschillende ideeën gelanceerd, variërend van een draak, een trekschuit tot een tram.

Op 24 februari zullen de buurten hun ontwerpen aan elkaar presenteren. In de voorbereidingen laten we ons adviseren door de enthousiaste mensen van Frederiksoord en Vollenhove. Zij zijn van onschatbare waarde door hun ervaring en kennis van de hedendaagse corso’s.

Het besluit          mei 2015

Het besluit is genomen: We gaan voor een bloemencorso tijdens ons jubileumfeest. Vanaf oktober 2014 is er op verschillende momenten onderzoek gedaan naar draagvlak bij inwoners en buurtverenigingen en naar de financiële haalbaarheid voor een bloemencorso. De meningen zijn overwegend positief en de voorlopige begroting is rond. Een werkgroep Bloemencorso gaat de komende maanden opnieuw contact opnemen met de buurtverenigingen om de plannen verder door te spreken.

Tot in de jaren ’70 kregen de bloemencorso’s in Lippenhuizen landelijke bekendheid. De schouders worden er onder gezet om dit nog eenmaal te herbeleven met het jubileumfeest van 700 jaar Lippenhuizen.

Er is enthousiast gereageerd op het idee om alle wagens in één tent gezamenlijk te voorzien van bloemen. De priktent is open voor publiek en er zal gezorgd worden voor gezelligheid. Hierdoor blijft iedereen gemotiveerd om tot het einde alle wagens van bloemen te voorzien. Denk hierbij ook aan de gasten die voor de reünie naar Lippenhuizen komen.

Het idee         augustus 2014

Veertig jaar na dato komt het bloemencorso naar alle waarschijnlijkheid terug op de feestagenda van Lippenhuizen. “Volgend jaar bestaat het dorp zevenhonderd jaar. Het leek ons leuk om dan het bloemencorso voor weer eens te organiseren”, zegt Arnout Batterink. Samen met Jan Harm Eppinga onderzoekt hij de haalbaarheid.

Het bloemencorso van Lippenhuizen was tot het begin van de jaren 70, bijna honderd jaar lang, een uitje voor de hele regio. Rijen dik stonden de toeschouwers in de straten van het dorp. Waarom het van de agenda verdween, is Batterink onbekend. “Ouderen reageren enthousiast op de plannen, maar waarschuwen ook dat het veel werk is. Vooral in de laatste fase van de bouw wanneer alle bloemen gestoken moeten worden.”

De mannen zijn sinds september vorig jaar bezig met het peilen van de belangstelling. “We gaan de buurtverenigingen langs en vragen bij alle bijeenkomsten een paar minuten tijd.” Inmiddels hebben een aantal buurten medewerking en geld toegezegd.

Een link naar het verleden

Vermelding Bloemencorso in de Kampioen van augustus 1970.

Vermelding (rectificatie) Bloemencorso in de Kampioen van juli 1967.

Bewegende beelden uit 1954.

Gepubliceerd op 19 dec. 2013

Het Liphuster schoolfeest, ofwel het bloemencorso van Lippenhuizen, vierde in 1954 zijn 75 jarig bestaan. In die tijd werd er nog niet veel gefilmd, maar deze dubbel-8 filmopnames zijn bewaard gebleven, gedigitaliseerd en geheel van (kunstmatig samengesteld) geluid voorzien in 2013. Nog steeds is het Liphuster schoolfeest erg populair.

Bloemencorso

Reünie

Sponsor webiste

Logo Snoadweb