Theater

11 dec, 2015

Toneelvereniging “Fleurich út Ein” maakt belangrijke stappen voorwaarts in het theatertraject.
Het schrijven en samenstellen van het theaterprogramma is nagenoeg rond en er is gestart met het werven van spelers. Direct na de winter beginnen de eerste repetities. Daaraan voorafgaand is eerst nog een bijeenkomst met alle aangemelde spelers om te kijken of wederzijdse verwachtingen ingelost kunnen worden.

Het wordt een theatervoorstelling waarin verleden, heden en toekomst in elkaar overlopen. Evenals bij de symbolen in het logo voor het projekt “Lippenhuizen700”. Natuurlijk staat Lippenhuizen hierin centraal, én waarbij ook met “Liphústers” wordt geprobeerd er een mooi spektakel van te maken. Het programma is een compositie van lichte en geëngageerde liedjes, dans, muziek en satire in een mooi decor. “De sprek – en sjongtekst is Frysk”.

Voor wie het leuk vindt hieraan mee te werken biedt dit een unieke kans om in de eigen vertrouwde omgeving een keer te schitteren op een podium voor een groot publiek. Ervaringen bij vergelijkbare producties leren, dat deelnemers “er een prachtige tijd aan beleven en het niet hadden willen missen”.

De uitvoering is op zaterdagavond 17 september 2016

Wie denkt, dit laat ik mij niet ontglippen, ik wil graag meedoen; laat het zo snel mogelijk weten bij onderstaand adres.

Ook voor vragen over de theatervoorstelling is Aukje Broers beschikbaar.

  • Aukje Broers
  • A.Broers1@kpnplanet.nl
  • 0513-464377

Bij opgave graag doorgeven:
– naam en adres
– E-mailadres en telefoonnummer

Bij een theatervoorstelling hoort natuurlijk publiek en wij hopen en verwachten dat dit met reünisten talrijk zal zijn in dit bijzondere kader van “Lippenhuizen700”. Men kan vanaf januari hiervoor alvast kaarten reserveren. Over prijzen en reserveringen staat elders op deze site meer informatie.

Bloemencorso

Reünie

Sponsor webiste

Logo Snoadweb