Even bijpraten - de voorbereidingen van de reünie

Het voorspelt een groot spektakel te worden op 17 september: verwacht wordt dat er zich ca. 550 Liphústers en oud Liphústers gaan melden in de tent voor de reünie. De eersten hebben zich al opgegeven.

Vanaf 10.00 uur kunnen de naambordjes worden afgehaald en na het openingswoord en een kopje koffie met, hoe kan het ook anders, oranjekoek, zijn er verspreid over het dorp allerlei activiteiten te bezoeken.

Opening

Zo is er in het dorpshuis een zorgvuldig samengestelde fototentoonstelling klaargezet en zal oud Liphúster Mindert Wynstra verhalen vertellen over zijn jeugd in Lippenhuizen, aangevuld met gebeurtenissen en ervaringen op latere leeftijd.

Fototentoonstelling

Piet Hullegie zal de preekstoel in de kerk bestijgen om samen met de bezoeker in de pas gerestaureerde kerk oude en nieuwe verhalen met u te delen.

Preekstoel

Foppe de Haan zal, en hoe kan het ook anders, bezit nemen van het voetbalveld. Hij kan niet lijfelijk aanwezig zijn, maar via de moderne techniek zal hij zijn verhaal vertellen over het Foppe Fonds dat hij promoot, over zijn carrière bij Heerenveen en zijn jeugd in Lippenhuizen.

Foppe Fonds

Basisschool De Flecht is deze zaterdag open en daar zal troubadour Adri de Boer af en toe zijn zangkunsten ten gehore brengen.

Na, of voorafgaand aan, dit bezoek aan de school kunt u onze cultuurhistorische route Liphúster Nijsgjirricheden volgen óf proef tijdens de Kunstroute van onze Liphúster Geestkracht bij Ronald Faber.

De Flecht

15.30 uur        Bloemencorso

Tot in de jaren ’70 kregen de bloemencorso’s in Lippenhuizen landelijke bekendheid. De schouders worden er onder gezet om dit nog eenmaal te herbeleven met het jubileumfeest van 700 jaar Lippenhuizen.

Bloemencorso

Al met al een gevulde dag, maar natuurlijk blijft er genoeg tijd over om met uw (ex-) dorpsgenoten bij te kletsen.