Van Ljuppingahuzum tot Lippenhuizen

 – Een reis van 700 jaar –     Het jubileumboek van Lippenhuizen 700!

De dorpschroniqueur Wytse van der Sluis en publicist Fokko Bosker slaan in dit boek de handen ineen om de in de nevelen van de tijd gehulde geschiedenis van Lippenhuizen te duiden.

Van de reis die het boerendorp maakte leveren de middeleeuwen de eerste geschreven berichten op, maar ver daarvoor al kreeg het licht glooiende landschap op een zandrug van het beekdal Koningsdiep/Boorne haar huidige vorm. Daartoe maken de schrijvers een korte uitstap naar het prille ontstaan van de Friese delta.

Na deze inleidende schermutselingen gaan de schrijvers met grote passen door de tijd om via onderwerpen als rechtspraak, vervoer en infrastructuur, bestuurswijze en marktfeesten bij het Lippenhuizen in de 19e eeuw uit te komen.

Thema’s zoals onderwijs, boerenstand, het uitgraven van de Compagnonsfeart en de daarmee samenhangende vervening, de bouw van de huidige Piterkerk op de fundamenten van een voorganger en de boeiende emancipatie en sociale strijd bieden voldoende houvast om het plaatje van de groei en bloei van het dorp verder in te kleuren.

Natuurlijk mag een schets van de middenstand met horeca en ambachtslieden niet ontbreken.

De bouw van de watertoren aan het begin van de 20ste eeuw, de oprichting van THOR, vrouwenverenigingen, ijsclub, begrafenisvereniging, toneel en muziek- en zanggroepen zijn uitingen van een eigen uitgesproken identiteit die zich manifesteert in een sterke gemeenschapszin.

Het boek eindigt met een spannend doorkijkje naar de toekomst waarbij voortschrijdende digitalisering en individualisering hand in hand lijken te gaan met een zelfbewuste behoefte aan eigenheid.

De realisatie van een multifunctionele accommodatie, een groeiende autarkie op het gebied van energievoorziening en allerhande sociaal-culturele initiatieven zoals jeugdwerk, dorpshuis, PiterRun & PiterWalk tonen de veerkracht van een dorp dat nog lang geen verleden tijd is.

Een inspiratieboek kortom dat elke Lippenhuister, om utens of inwoner tot een onmisbaar naslagwerk dient.
Het hardcover boek verschijnt september 2016, is rijk geïllustreerd en kost €17,50.

Bloemencorso

Reünie

Sponsor webiste

Logo Snoadweb