Verslag Bloemencorso Lippenhuizen 2016

Op zaterdag 17 september en zondag 18 september was het dan eindelijk zo ver. Na 44 jaren gingen 13 bloemencorsowagens van start voor een route door Lippenhuizen. Voordat het zover was, was er  heel wat aan vooraf gegaan.

 

In september 2014 ontstonden de eerste concrete plannen voor een bloemencorso. Uit het dorp kwamen nogal wat geluiden om dit nog één keer te doen na 44 jaar. Een optocht was tot aan de jaren zeventig bijna honderd jaar lang onderdeel geweest van het Liphústerfeest; de laatste vijfentwintig jaar als bloemencorso. In die tijd een jaarlijks uitje voor tienduizenden mensen uit de regio.

Omdat een bloemencorso veel energie zou vragen van de dorpsbewoners is eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Er moest draagvlak zijn, geld en wilskracht om dit te kunnen realiseren. Er werd contact gezocht met de organisatoren van de corso’s uit Frederiksoord en Vollenhove. Na enquêtes, stemrondes, internetpolls, berekeningen en informatie-avonden kon de conclusie worden getrokken: “It giet oan!”

It giet oan!

Om het ‘mienskipsgefoel’ te vergroten werden de wagens voor het bloemenprikken naar de feesttent gereden. Hierdoor was het nodig een tent te plaatsen van maar liefst 25 bij 50 meter. Dit onderdeel is afgekeken van Frederiksoord waar een groep initiatiefnemers deze corso-koortsachtige ervaring zelf hebben ervaren.

Mienskipsgefoel

Donderdagmiddag steeg de spanning toen de laadklep van Gerrit Miedema’s vrachtwagen omlaag ging. Zo’n 880 kratten met ruim 350.000 bloemen stonden te wachten om op de wagens te worden geprikt.

Net zoals vroeger ontstond even chaos bij de verdeling omdat niet was aangegeven, welke soort precies in de kratten lag. Met de internetdatabase van Zundert op het smartphone schermpje werden de kratten verdeeld op kleur en soort. Toen ging de wand van de tent open en werden  de eerste wagens naar binnen gereden!

Een legendarisch moment dat gegund werd aan de corsowagen van de Vrouwen van Nu. De eerste bloem werd na 44 jaar op een wagen geprikt!

De eerste bloemen

Om beurten werden de wagens door een shovel de tent in getrokken. Rijplaten moesten voorkomen dat de wielen door de houten vloer zakten. Het lukte uitstekend! Uiteindelijk stonden op vrijdagavond bijna alle wagens in de tent en leek het op een mierenhoop van uitgelaten Liphústers.

DJ Bjorn van First Flash drive in vergrootte de gezelligheid met muziek. Het liep als een trein en de buurten hielpen elkaar met het prikken van bloemen op de wagens. Om 23:15 uur  was iedereen klaar! Veel eerder dan verwacht!

Om 23:15 uur is het klaar!

Zaterdagochtend 6:00 uur reed de eerste wagen de tent uit en alle andere volgden in colonne naar het startpunt van de optochtroute: De boerderij van de Lolkema’s.

De tent werd schoongeveegd en opgemaakt voor de reünie. Alles was op tijd klaar.

En dan is het zaterdag 17 september en wordt om 13:30 uur het dorp afgesloten en bij de kassa’s wordt entree gevraagd van de gasten die komen kijken.

Uiteindelijk komen er zaterdag ruim 1350 en zondag 1500 betalende bezoekers naar Lippenhuizen om te zien wat er is gebeurd in de afgelopen maanden. In totaal zijn er meer dan 4000 toeschouwers komen kijken, inclusief reünisten en Liphústers.

Klaar voor de start

Met een kanonschot wordt het startsein gegeven en showband Oerterp haalt de 13 praalwagens op die starten bij de watertoren. Er is geen thema maar bijna alle groepen bouwers zijn geïnspireerd door de geschiedenis van Lippenhuizen: De ljip, de tram, Liphúster heidebitter, de wettertoer met de harke, een trekschuit, sportvereniging Thor, maar ook een badeend en de publieksprijs de draak.

Op een paar spatten regen na blijft het droog en met een temperatuur van 22 graden is het beide dagen geweldig corsoweer. Drumband de Marko’s en dweilorkest de Boljeijers verhogen de sfeer met muziek.

Momenten van kippenvel als er spontaan applaus is als een corsowagen voorbij komt en bij het zien van de tram pinken de oudste Liphústers een traantje weg.

Een onvergetelijke ervaring.

De optocht

Iedereen die heeft meegewerkt aan dit prachtige bloemencorso: Hartelijk dank. Speciale dank aan sponsoren van materialen: VBI Consolis voor het tempex en betongaas en aan Boonstra Transport voor het vervoer van de bloemen.

Ook dank aan alle vrijwilligers en deelnemers aan dit corso.

Of zoals een mevrouw op het stembiljet voor de publieksprijs heeft verwoord:

“ Ik kan niet kiezen. Jullie hebben allemaal gewonnen en jullie kunnen trots zijn op wat Lippenhuizen hier heeft neergezet”.

Hartelijk dank!