5

Op de hoek van Compagnonsfeart en Slûsleane stond een café, slijterij en winkel in levensmiddelen voor de turfschippers en buurtbewoners. Het café met woonhuis stond lange tijd midden in wat nu de Slûsleane is.

Bij de aanleg van de verharde weg aan het begin van de vorige eeuw is het pand verplaatst naar de huidige
plek. Over de aanleg van de weg naar de sluis en de verbinding met Jubbega is vele tientallen jaren geruzied. De grondeigenaar baron Van Harinxma thoe Slooten voelde er weinig voor. In 1927 was de verharding een feit