Lippenhuizen

Waar het goed wonen is!

Lippenhuizen

Waar het goed wonen is!

Buorsterwyk

Sluis

Wettertoer

Liphústerheide

Buorsterwyk

Doarpsfeest

MFA De Mande

Dorpshuis, basisschool, BSO en sportveld.

Buorsterwyk

Sluis

Wettertoer

Liphústerheide

Buorsterwyk

Doarpsfeest

MFA De Mande

Dorpshuis, basisschool, BSO en sportveld.

Lippenhuizen (in Fries: Lippenhuzen) is een dorp in de gemeente Opsterland in de provincie Friesland, het dorp telt ca.1400 inwoners.

Lippenhuizen ligt aan de weg die van Gorredijk, via Lippenhuizen en Hemrik naar de N381 bij Wijnjewoude loopt. Ook is er vanuit Lippenhuizen een goede aansluiting op de weg naar Beetsterzwaag.

Lippenhuizen is van oorsprong een een boerendorp dat door middel van de turfroute verbonden is met Hemrik, Gorredijk en Terwispel.

Ten oosten van de kerk ligt de oude “kern”. Lippenhuizen is gelegen in een coulisselandschap. Kenmerkend voor dit landschap is de geslotenheid langs de turfvaart. De beplantingen bestaan uit elzensingels en eiken-berkenbosjes, en aan de Noordzijde de Liphuisterheide

Ook is er een rijk verenigingsleven van –sport en buurtverenigingen. Het dorp heeft onder andere een basisschool, supermarkt en in mei 2018 is de opening van het MFA Lippenhuizen gevierd. Het pand wordt gebruikt door SV Thor Lippenhuizen, Dorpshuis De Mande, OBS De Flecht en Gastouderopvang en peuteropvang It Berneplakje. Elk jaar is er een dorpsfeest met versierde straten, volksspelen, optocht met versierde wagens enz.

Plaatselijk Belang Lippenhuizen