4

Lippenhuizen is van oorsprong een boerendorp. In de 18e eeuw telde het dorp nog 46 boeren die bij elkaar 107 koeien hadden. Tegenwoordig is het aantal boeren op twee handen te tellen, ze hebben wel heel wat meer vee te melken, te verhandelen en te voeren. Een paar duizend stuks zijn het zeker. Een aantal boerderijen staat nog altijd tegen een eikenbosje aan (ikenhiem), dat zorgde voor geriefhout. Na zo’n 150 jaar als een boerderij aan vervanging toe was, konden de bomen op het eigen erf daarvoor worden gebruikt.

Langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart zijn eiken geplant. Die aan de kant van Lippenhuizen zijn ouder dan de bomen aan de Tjalling Harkeswei die uit de beginjaren vijftig stammen. De processierups zijn inmiddels opgerukt tot in de bomen aan de vaart. Dorpsgenoten hebben nestkastjes gemaakt en op de stammen gespijkerd in de hoop dat de vogels die inkwartieren de rupsen opeten.