3

Fleurig ommetje heeft op een paar plekken vanaf de aanlegsteiger in de vaart tot aan het fietsbruggetje in de bermen een kruidenrijk mengsel van eenjarige akkerbloemen gezaaid. Als het weer meezit en de zaden de kans krijgen wortel te schieten verschijnen in de berm soorten als korenbloem, wilde ridderspoor, echte kamille, akkerleeuwenbek, klaproos, walstro, rolklaver en nachtkoekoeksbloem.

Het ritme van het landschap toont zich mooi met kaarsrechte wijken (sloten) die in een hoek van 90 graden op de vaart uitkomen, boomsingels en grasland. De ene boer is de andere niet. Een paar velden kleuren nog altijd geel van de paarden- en boterbloemen en lichtroze van pinksterbloemen. Het is te hopen dat het saaie hoog productieve raaigrasland steeds zeldzamer wordt. Vooral nu stikstofemissie en koolstofdioxide uitstoot nopen tot innovatieve en extensievere landbouw.

Wandelaars en bewoners aan de vaart krijgen de natuur gratis en voor niets voorgeschoteld. De bonte specht hamert geregeld op de bomen in tuinen of langs de vaart, hazen spelen krijgertje in de weilanden, reeën tonen zich veelvuldig, kool- en pimpelmezen, mussen, spreeuwen, merels en soms een zanglijster kwinkeleren in de kruinen. In voorjaar en zomer fladderen vlinders en wentelwieken libellen tussen de struiken en boven het gras. Er valt gelukkig nog volop te genieten ook al boet de natuur op veel plekken aan kwaliteit in.