10

De Bûtewei is de middeleeuwse hooiweg die vanaf Duurswoude en Wijntjeterp naar de graslanden van het Alddjip tussen Nij Beets en Tijnje voerde. In de middeleeuwen moesten de boeren vanwege het inklinkende veen hun boerderijen aan de middenloop van de rivier verlaten en koloniseerden zij het stroomopwaarts gelegen gebied.

Lippenhuizen, Wijnjeterp en Duurswoude ontstonden, eerst grenzend aan de rivier en later schoven de dorpen op naar de hoger gelegen zandrug. De boeren hielden hun grasland in het beekdal aan en gebruikten het als hooiland. De Bûtewei is een van de oudste wegen in de gemeente Opsterland.