Lippenhuizen

Plaatselijk Belang

Lippenhuizen

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Lippenhuizen is een vereniging die zich sinds 1875 inzet voor de inwoners van Lippenhuizen. De vereniging telt momenteel ruim 320 leden en houdt zich bezig met alle zaken die van invloed zijn op de leefbare omgeving van Lippenhuizen. Dat is heel breed, want Plaatselijk Belang Lippenhuizen zet zich onder meer in voor de verkeersveiligheid, de woningbouw, dorpsontwikkeling en meer.

Onze doelstelling is om de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Lippenhuizen bevorderen.

 

Projecten

Enkele ontwikkelingen waar Plaatselijk Belang zich recent mee bezig heeft gehouden zijn of zaken die wij, financieel, steunen:

  • Verkeersveiligheid De Buorren
  • Digitalisering dorpskrant De Harker
  • Dorpssteunpunt

Inkomsten

Om onze doelstellingen te behalen en om de diverse zaken financieel te kunnen ondersteunen zijn uiteraard ook inkomsten nodig. Plaatselijk Belang Lippenhuizen verkrijgt zijn gelden via diverse bronnen:

  • Subsidies van de gemeente Opsterland
  • Contributie van de leden
  • Gelden van derden

Bestuur

Dit is de huidige samenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang Lippenhuizen

Joeri Arndt Voorzitter
Chris van Mill Penningmeester
Bianca van der Veer Secretaris
Liesbeth van der Woude Lid
Bram Timmer Lid
Leo Boskma Lid
Harm Schregardus Lid
Jannette Akkermans Lid

De bestuursleden van Plaatselijk Belang Lippenhuizen doen hun werkzaamheden uitsluitend vrijwillig en krijgen derhalve geen salaris of onkostenvergoeding.

Documenten

Voor onze meest recente Dorpsvisie kijkt u hier: Dorpsvisie 2013-2020

Voor onze meest recente jaarrekening kijkt u hier: Jaarrekening 2022

Voor onze meeste recente Algemene Ledenvergadering kijkt u hier: Jaarverslag 2022

 

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Plaatselijk Belang Lippenhuizen aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling, ook bekend onder de naam ANBI. Hierdoor kunnen mensen die schenkingen of giften doen aan Plaatselijk Belang Lippenhuizen onder voorwaarden gebruik maken van belastingvoordelen (meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst).

Deze status brengt echter ook een aantal verplichtingen met zich mee. Zo dienen wij bepaalde informatie te publiceren, waarvan het merendeel op deze pagina te vinden is. Verder informatie vindt u in het document ‘Standaardformulier Publicatieplicht‘.


Onze prachtige vlag bestellen? Klik hier!

Kobunderhus

Plaatselijk Belang

SV THOR