Lippenhuizen

Liphúster Nijsgjirrichheden

Lippenhuizen

Liphúster Nijsgjirrichheden

Het idee lag al een aantal jaren op de plank. Ter gelegenheid van 700 jaar Lippenhuizen in 2016 volgt versnelde uitvoering: drie cultuurhistorische routes door Lippenhuizen onder de titel Liphúster Nijsgjirrichheden. Donderdag 14 juli 2016 werd het eerste van de uiteindelijk dertig tot vijftig informatiepanelen gepresenteerd.

1
2
4
5
8
9
12
14
20
21
23
25
26
27
29
32
33
35
37
38
41
42
43
44
46
47
48
50
51
52

Wie weet waar het geboortehuis van Foppe de Haan staat? En wie kan zich nog herinneren dat de Buorsterwyk vroeger een doodlopend vaarwater was? Ongetwijfeld zijn veel Liphústers van deze historische feiten op de hoogte. Maar weten anderen dit ook, mensen uit buurdorpen of passanten?

Het idee komt uit het dorpshuisbestuur vertelt bestuurslid Jan Blaauw. “It gie net sa goed mei it doarpshûs. Doe’t der in nij bestjoer kaam, bin ha wy brainstorme oer dingen dy’t we organisearje koenen om mear jild te fertsjinjen.” Een van de ideeën was een kuiertocht. “Mar dy ha we al, de Piterrun. Doe ha we betocht om in permanente kuiertocht te meitsjen lâns de histoarje fan it doarp.” Jan Blaauw en Anne Jonker maakten een opzet voor de route, dorpshistoricus Wytse van der Sluis werd gevraagd in de archieven te duiken. Het project staat nu nog in de kinderschoenen, de verwachting is dat voor het feest dertig panelen geplaatst zijn.

Bij de plaatselijke supermarkt zijn drie routes verkrijgbaar, elk van zo’n vijf kilometer. Langs de watertoren bijvoorbeeld maar ook langs het markante punt aan de Sweachsterwei waar ooit drie doden vielen bij een tramongeluk. Donderdagavond 14 juli 2016 werd op het schoolplein van basisschool De Flecht het prototype van informatiebord nummer 38 onthuld. Waarom nummer 38? “Dat is de Buorsterwyk en dêr stean we no.” Deze eerste informatiepaal laat de open Buorsterwyk zien met een skûtsje in het voormalig haventje. Teksten en foto’s zijn verzorgd door Wytse van der Sluis.
(Opening van Liphúster Nijsgjirrichheden: klik hier voor een verslag in de Sa!)