Lippenhuizen

Activiteitenkalender

Lippenhuizen

Activiteitenkalender

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Q

Uitgangspunten kalender

De kalender is een initiatief om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele activiteiten op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.

Uitgangspunten:

  1. Een activiteit is geen reguliere bijeenkomst maar een openbaar evenement dat plaats vindt in Lippenhuizen (VB: Kaarten op donderdagavond is geen evenement, kaarten op zaterdagavond 1x per maand is wel een evenement.).
  2. We streven ernaar om activiteiten op vaste dagen in het jaar te krijgen (VB: De eerste zaterdag in maart is de viooltjesactie van het Liphústerfeest.).
  3. Een keer per jaar (de eerste woensdag in september) is er een centraal afstemmingsoverleg met alle betrokkenen om zo de vaste en grote activiteiten te plannen tot augustus van het volgende jaar.
  4. Daarnaast is het mogelijk om activiteiten ook later nog in te plannen.
  5. Bij knelpunten gaan wij ervan uit dat dit door de desbetreffende verenigingen/clubs zelf wordt opgelost.