Lippenhuizen

Plaatselijk Belang

Lippenhuizen

Plaatselijk Belang

Contact

Plaatselijk Belang

Joeri Arndt                  – Voorzitter

Chris van Mil              – Penningmeester

Bianca van der Veer – Notulant

(pb.lippenhuizen@gmail.com)
E-mail webmaster

info@lippenhuizeneen.nl

Buurtagent

Wijkagent Opsterland: Jonkersland, Langezwaag,

Luxwoude, Tijnje, Terwispel en Lippenhuizen

Hoofdagent Basisteam Oost-Fryslân

Politie | Noord-Nederland | Team Oost-Fryslân

(gemeenten Smallingerland en Opsterland) 

Joop Bulthuis

Moleneind Zuidzijde 77, 9203 ZW Drachten

Postbus 107 9400 AS Assen

T 0900 8844

M 06 10937972

Contactformulier