Inwoners van Lippenhuizen; We willen een WhatsApp groep starten in ons dorp. In deze groep kun je meldingen lezen en schrijven betreffende veiligheid en leefomgeving.
Zoals:
– vernielingen
– verdachte gedragingen van onbekende personen of voertuigen
– diefstal van zaken in en om het huis

Het gaat dus niet om zaken waarvoor je direct 112 belt, maar waarvan het handig is dat meer mensen het weten in het dorp zodat iedereen alert is en een vervolg kan worden voorkomen. Er zijn 4 borden geplaatst bij elke ingang van het dorp, waarop staat: WhatsApp buurtpreventie.

Heeft u, heb jij interesse om ook in deze groep te worden opgenomen? We hebben Lippenhuizen in 5 gebieden opgesplitst:

1 Bûtewei- Heidereed- Sweachsterwei
2 Trijehoek- De Buorren t/m het Dorpshuis, Bûkenhage, Swanneblom, Pompeblêd, Dotterblom.
3 De Buorren vanaf nummer 79 en nummer 80 t/m de Boerestreek (Lippenhuizen), Slûsleane, Feestlân, Kobunderleantsje.
4 Tjalling Harkeswei, Compagnonsfeart (Lippenhuizen)
5 Corso, Buorsterwyk, Omgong, Weeme, Rjochtskeamerpaed, Marten Janswei, Buorren tussen:32-74 en 51-95.

Voor elk gebied hebben we een beheerder nodig van deze WhatsApp groep. Deze beheerder krijgt persoonlijk uitleg over hoe te handelen en de regels. Deze beheerder zit ook in een hoofdgroep waar dus 5 mensen in zitten (uit elk gebied 1) en twee leden van Plaatselijk Belang. Mocht er noodzaak zijn om een app te delen in alle app groepen (zodat heel Lippenhuizen op de hoogte is) dan gaat dat dus via dit kanaal.

Hebt u belangstelling: Stuur van een mail (pb.lippenhuizen@gmail.com) of app één van de bestuursleden van PB. Wat willen we weten?

Naam- telefoonnummer en adres

Wij pakken dit serieus aan en stellen deze regels op:

 • Per adres kan 1 lid in de WhatsApp groep plaatsnemen, 18 jaar of ouder.
 • De enige functie van deze WhatsApp groep is informeren door middel van
  meldingen, die dienen ter zake en zakelijk te zijn, geen discussies!
  Vloeken, schelden, discrimineren wordt niet toegestaan.
 • Gebruik de groep waarvoor ze bedoeld is, misbruik wordt gevolgd door verwijdering
  uit de groep.

En na constatering van een verdachte situatie willen we het volgende meegeven:

 • Contact met iemand maken doe je nooit alleen, je eigen veiligheid staat voorop.
 • Als het nodig is 112 of politie te bellen doe je dat altijd eerst, app pas daarna en vermeld dat 112 of politie gebeld is.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten, bedenk dat foto’s maken soms provocerend kan werken, een goed onthouden signalement of kenteken en type auto kunnen net zo waardevol zijn.

 

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Plaatselijk Belang Lippenhuizen