Vanaf 1 juni is het weer toegestaan om met meerdere personen een kerkdienst te houden.

De kerkenraden van Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân hebben ervoor gekozen om vanaf zondag, 21 juni weer diensten in de Mattheuskerk in Langezwaag te houden. Hierbij mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (inclusief predikant, ambtsdragers en koster/technicus). Er is een ‘Gebruiksplan voor kerkdiensten in de Mattheuskerk te Langezwaag’ opgesteld zodat ieder op de hoogte is van deze regels, die voor iedereen gelden. Dit gebruiksplan wordt mogelijk nog (proefondervindelijk) aangepast.

Verder worden de afgekondigde maatregelen gehanteerd, die ook voor ons als kerkelijke gemeente van kracht zijn In de vakantiemaanden stonden al gemeenschappelijke diensten met omliggende gemeentes gepland. De meeste diensten zullen via de site van www.kerkomroep.nl worden uitgezonden.

Er is één uitzondering. Op 19 juli is er een gezamenlijke dienst van Langezwaag e.o. en Lippenhuizen-Hemrik in de pastorietuin van Langezwaag. Voorganger is dan ds. M. Hage. Aanvang van de dienst is 10.00 uur.

Vanaf 1 juli worden de maatregelen verder versoepeld. Alle maatregelen die dan gelden komen op onze website te staan www.kerklippenhuizenhemrik.nl.

Hartelijke groet,
De kerkenraad