Contact

 Plaatselijk Belang Lippenhuizen
Alma Veldkamp Voorzitter
Gerrit Prikken Penningmeester
Anja van der Laan Notulant pb.lippenhuizen@gmail.com

 

Ondersteunende diensten

Buurtagent

Wijkagent Opsterland: Jonkersland, Langezwaag,

Luxwoude, Tijnje, Terwispel en Lippenhuizen

Hoofdagent Basisteam Oost-Fryslân

Politie | Noord-Nederland | Team Oost-Fryslân

(gemeenten Smallingerland en Opsterland) 

Joop Bulthuis

Moleneind Zuidzijde 77, 9203 ZW Drachten

Postbus 107 9400 AS Assen

T 0900 8844

M 06 10937972

Gebiedsbeheerder

 

Fransicus Koopmans

 

 

 

 

E-mail webmaster

info@lippenhuizeneen.nl

contactformulier