En het beste idee is: meerdere speelplaatsen opknappen en verbinden aan een thema. Uit 49 door dorpelingen aangedragen ideeën koos Lippenhuizen dinsdag voor de speeltuinen.

In juli ging Code Hans, compleet met ijscokar en vergaarvarken op pad om in Lippenhuizen ideeën te verzamelen. Dit leverde een mooie lijst plannen op. Sommige ideeën vielen af vanwege onhaalbaarheid. “Een horecagelegenheid met terras en b&b bij de brug is te duur en niet binnen een half jaar haalbaar”, legt Rob van der Holst aan de vijftig opgekomen dorpelingen uit. Ook de relatief veel voorgestelde verkeersmaatregelen vielen af. “Die ideeën zijn niet weg, we geven ze terug aan het dorp.”

lees meer…