Lippenhuizen

Lippenhuizen (in Fries: Lippenhúsen), waar het goed wonen is, is een dorp in de gemeente Opsterland in de provincie Friesland, het dorp telt ca.1400 inwoners.

Lippenhuizen ligt aan de weg die van Gorredijk, via Lippenhuizen en Hemrik naar de N381 bij Wijnjewoude loopt. Ook is er vanuit Lippenhuizen een goede aansluiting op de weg naar Beetsterzwaag.

Lippenhuizen is van oorsprong een een boerendorp dat door middel van de turfroute verbonden is met Hemrik, Gorredijk en Terwispel.

Ten oosten van de kerk ligt de oude “kern”. Lippenhuizen is gelegen in een coulisselandschap. Kenmerkend voor dit landschap is de geslotenheid langs de turfvaart. De beplantingen bestaan uit elzensingels en eiken-berkenbosjes, en aan de Noordzijde de liphuisterheide.