Project Zonnepark Lippenhuizen

Eerder dit jaar heeft er in de Sa een artikel gestaan over plannen voor een zonnepark in Lippenhuizen. Sindsdien is Plaatselijk Belang vele malen door bezorgde bewoners benaderd, werd er veel over het plan gespeculeerd in het dorp, en verschenen er negatieve berichten in diverse buurt apps. Via deze weg willen we graag een update geven.
Plaatselijk Belang Lippenhuizen heeft in nauwe samenspraak met gemeente Opsterland, en na een gesprek met 2 grondeigenaren en de ontwikkelaar Nara Solar, besloten dat het plan niet voldoet aan de door de provincie en de gemeente gestelde beleidseisen.

  • Het zonnepark plan is ten eerste veel te groot voor een dorp als Lippenhuizen.
  • Veel inwoners van Lippenhuizen voelden zich overrompeld door de plannen voor dit prestigieuze zonnepark van dertien hectare toen de locatie bekend werd, namelijk vlak naast de bebouwde kom aan de rand van ons dorp.
  • De ligging is in de ogen van PB, de gemeente en op basis van de reacties die wij kregen van dorpsbewoners zeer slecht gekozen. In dit schitterende coulissenlandschap heeft dit zonnepark te veel impact op de omgeving en is dit landschappelijke niet in te passen. Bovendien past dit zonnepark plan niet in het bestemmingsplan.
  • Er waren nog veel onduidelijkheden over de plannen van de Spaanse ontwikkelaar Nara Solar. Ook na een aantal gesprekken met deze partij is er geen vertrouwen gekomen door tegenstrijdige berichtgeving en het niet volgen van de juiste procedures. De transparantie was ver te zoeken, terwijl dat in dergelijk proces zo belangrijk is. De landeigenaren gaven tijdens gesprekken aan er alleen mee door te willen gaan als er draagvlak in en voordeel voor het dorp zou zijn.
  • De algemene reactie is geen agrarische grond te gebruiken voor zonneparken, maar eerst proberen zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken te leggen. Zie ook de bijgesloten vuistregels voor het aanleggen van zonneparken.

Al met al kunnen we stellen dat er voor deze zonnepark plannen in Lippenhuizen geen draagvlak is. Wel wil de gemeente Opsterland samen met ons dorp kijken of er een kleinschalig zonnepark te realiseren is, waarbij het van belang is dat de opbrengsten in het dorp Lippenhuizen blijven, bijvoorbeeld via een nog op te richten lokale Lippenhuister energiecoöperatie.

Daarnaast is er de werkgroep Duurzaam Lippenhuizen die zich richt op het verduurzamen van woningen. Je kunt je aanmelden voor een bezoek van een van de energiecoaches, of als je eigen ervaringen met het verduurzamen van jouw huis wilt delen, of hierover vragen hebt (duurzaamlippenhuizen@gmail.com).

Bestuur Plaatselijk Belang Lippenhuizen
pb.lippenhuizen@gmail.com