Jeu de Boules ochtend

Jeu de Boules ochtend

Op 25 mei -de laatste woensdag van de maand mei- is er weer om 9.30 uur een koffie + Jeu de Boules ochtend . De koffieochtend gaat ook bij slecht weer door. Iedereen is welkom, ook alleen voor koffie en een babbel. De kosten zijn €3,50. Men hoeft zich niet op de geven. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen Koffie +Jeu de Boules ochtenden. Vanaf september is er elke laatste woensdagmorgen van de maand om 9.30 uur : Jeu de Boules. Bij slecht weer is er alleen koffie met een praatje. De Jeu de Boules commissie : Douwe, Willem, Wierd en Truus.