Jaarvergadering ‘De laatste Eer’

  • This Event has passed.

Jaarvergadering ‘De laatste Eer’

Beste leden,

Na een lange periode van corona lijkt de wereld  weer een beetje open te gaan.  We mogen, en kunnen, weer samenkomen en dus ook voor een vergadering.

Zoals gemeld in de Harker van december hebben we in 2021 de jaarvergadering over geslagen maar willen we nu de draad weer oppakken. Onze vereniging bestaat al 108 jaar en we zijn vast van plan om er ook nog wel even te blijven. We hebben 2 nieuwe bestuursleden die we graag aan jullie willen voorstellen en verder zullen we over de 2 afgelopen jaren verslag doen. We zullen ook even stilstaan bij ontwikkelingen in de uitvaartbranche en uiteraard is er tijd voor vragen en discussie. Graag verwelkomen we jullie op 8 maart om 20.00 uur in Hûs de Mande’.

We nodigen iedereen uit middels dit bericht  in de Harker maar omdat deze digitaal wordt verstuurd zal niet iedereen de uitnodiging zien daarom staat de aankondiging ook nog in de Sa!

  Tot ziens op 8 maart. Namens het bestuur, Gjalt Mulder, voorzitter