14

Op de hoek van het fietspad, de groenstrook en de Compagnonsfeart ter hoogte van ’t Skûtsje/ Loevestein heeft het Fleurig ommetje in overleg met de gemeente een strook grond voorzien van struiken en een kruidenrijk inheems bloemen- en kruidenmengsel. Het is de bedoeling dat met name kikkers profijt hebben van de toegenomen variatie in beplanting.

Basisschoolkinderen van de Treffer en scholieren van de BHS (vmbo) werken mee tijdens natuurwerkdagen aan het onderhoud en beheer. Ook maken zij nestkastjes en insectenhotels. In het zogenoemde vogelbosje zijn in een driehoek bomen en struiken geplant zoals hazelaar, hulst, liguster, meidoorn, vuilboom, zwarte bes, vlier, rentenboom en duindoorn. Enkele van deze soorten gelden ook als waard- en voedselplanten voor vlinders en rupsen.