De Spijkerpakkenband trakteerde haar nieuwe buren in Lippenhuizen zaterdag op een heerlijk brassfeestje. Compleet met eigengebakken cake, chocoladekoekjes en een heus concert. Want wat is er nou geschikter dan de nationale Burendag om met dertig nieuwe buren kennis te maken?

“Geweldich dat der safolle minsken kaam binne”, stelt ‘spiker’ Heleen Talman vergenoegd vast. “We ha ek al kaartsjes fan buorlju hân, sa fiele wy ús hiel wolkom yn it doarp.” In juli dit jaar kochten De Spikers het oude dorpshuis van Lippenhuizen, de Mande. Het gebeurt niet vaak dat een buurtje zomaar dertig nieuwe buurtbewoners krijgt. Wat kun je verwachten van al die nieuwe buren? Dus greep de Spijkerpakkenband Burendag aan voor een feestelijke kennismaking. “No kinne de buorlju by ús ek gewoan om in kopke sûker komme.”

lees meer…..