Feart route (ca. 10 km)

 

 

U start bij het voormalige dorpshuis (23) en loopt via De Buorren links af richting Hemrik. Via de bordjes 35 en 37 komt u aan bij de Buorsterwyk. Sla rechts af de Buorsterwyk in en loop alsmaar rechtdoor. Via nummer 38 en 5 komt u bij de Compagnonsfeart. Hier slaat u rechts af.

Bordje 2 staat, lopende richting Gorredijk, rechts van de vaart. Na de informatie te hebben gelezen steekt u de fietsbrug over en gaat rechts af (Tjalling Harkeswei). Via deze doodlopende weg komt u bij nummer 1. Vervolg de route door dezelfde weg terug te nemen tot aan de fietsbrug. Steek deze nu niet over maar blijf aan de rechterkant van de vaart.

Loop rechtdoor via nummer 4 tot u het kruispunt met de Slûsleane bereikt. Steek de brug over. U vindt hier nummer 8 en 9. Vervolg uw weg langs de Compagnonsfeart richting Hemrik. Onderweg passeert u nummer 12 en 14. U slaat links af de Hoalebosk reed in. Vervolg deze weg, welke uitkomt op de Boerestreek, welke overgaat in De Buorren tot aan het dorpshuis. Zowel links als rechts staan diverse bordjes (52, 51, 50, 41 tm 48, 37 en 35) met informatie behorend bij deze Cultuur Historische Route.