De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van onze predikant ds. Sietske Blok.

De afscheidsdienst, waarin ds. Sietske Blok zelf zal voorgaan, vindt plaats op 26 januari 2020 om 10.00 uur in de Piterkerk, De Buorren 30, 8408 HH Lippenhuizen. De cantorij onder leiding van Jan Andries Dijkstra verleent haar medewerking aan deze dienst.

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn en gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.
Indien u het woord wilt voeren, vernemen wij dit graag.

Namens de beide kerkenraden,
Jan Quarré, voorzitter PG Lippenhuizen-Hemrik
Geertjan Fekken, voorzitter PG Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân