Lippenhuizen 700 jaar in 2016

 

In Plaatselijk Belang (PB) is vorig jaar het idee ontstaan om het 700-jarig bestaan van het dorp in 2016 op grootse wijze te vieren en dat zo mogelijk samen te laten vallen met het in gebruik nemen door het dorp van de nieuwe Multifunctionele accommodatie: een feest door en voor (âld)Liphústers. Vanuit PB is om deze festiviteiten op te zetten en financieel én organisatorisch te begeleiden een Bestuurscommissie Lippenhuizen 700 samengesteld, die wordt ondersteund door werkgroepen die de verschillende onderdelen van het feest gaan uitvoeren. In 2016 wordt het programma van het Liphústerfeest onderdeel van de jubileumactiviteiten; dat jaar niet in juni, maar ergens in september.

De Bestuurscommissie Lippenhuizen 700 zet de grote lijnen uit: ze inventariseert, initieert, coördineert en draagt als opdrachtnemer en met mandaat van PB de eindverantwoordelijkheid van de hele organisatie.

In de Bestuurscommissie Lippenhuizen 700 hebben de volgende personen plaats genomen: Henk de Glee (voorzitter), Janny Kleinhuis (secretaris), Marten Zwart (penningmeester), Roel Zwerver (lid en vice-voorzitter) en Hinke Heida of Gerrit Prikken (namens Plaatselijk Belang).

Eerste opdracht van de Bestuurscommissie is om een advies uit te brengen aan de opdrachtgever (PB) of een jubileumfeest zoals is voorgenomen, haalbaar is.

De ondersteunende werkgroepen, waarvan de contactpersonen (coördinatoren) regelmatig overleggen met en advies uitbrengen aan de Bestuurscommissie, zijn de volgende:

Bloemencorso Arnout Batterink
Theater (musical, revue, toneel) Aukje Broers
Boek over Lippenhuizen Fokko Bosker
Reünie âld Liphústers Jan Blaauw
Liphústerfeest Bas Tellinga

De Bestuurscommissie gaat de plannen van de werkgroepen na 1 februari 2015 bundelen in een projectplan; dit plan wordt gebruikt om bij verschillende instanties subsidie aan te vragen en sponsoren te werven. Rond 1 april adviseert de Bestuurscommissie aan Plaatselijk Belang, of het projectplan ook financieel haalbaar is. Daarna zal duidelijk zijn, welke plannen van de werkgroepen definitief in het jubileumprogramma worden opgenomen. Uiteraard zijn suggesties of aanbevelingen voor zowel de Bestuurscommissie als de werkgroepen altijd welkom!
De Bestuurscommissie Lippenhuizen 700.
Over de plannen van de verschillende werkgroepen wordt iedereen op gezette tijden geïnformeerd, waarbij ook de nieuwe media (internet, facebook, twitter) een rol zullen spelen. De werkgroepen Boek over Lippenhuizen en Reünie hebben hun plan van aanpak al rond; de werkgroep Bloemencorso heeft 5 november j.l. de aftrap gegeven met een informatie-avond voor de buurtverenigingen om de komende maanden het draagvlak voor haar plan te peilen. De werkgroep Theater onderzoekt de mogelijkheden van een voorstelling in het kader van Lippenhuizen 700 en wat de inhoud daarvan zou kunnen zijn. De werkgroepen Doarpshûs/MFA en Liphústerfeest wachten met hun plannen tot het moment, dat ze die kunnen inpassen.

 

Naar de website van Lippenhuizen 700: KLIK HIER

Agenda

  • 20 februari 2018 19:30Eendagsbestuur 2018
  • 6 maart 2018 19:30Tapas hapjes maken
  • 10 maart 2018Piterrun / Piterwalk
  • 10 maart 2018 20:00Kaartavond in de kantine van THOR
AEC v1.0.4

Bouw MFA

SV THOR

it Liphústerfeest

OBS De Flecht